Announced Dates of Colloquia

DEPARTMENT COLLOQUIA:

Department of
Date Time Room Remark
Marketing 27.06.2023 12:00 – 13:00 RB434 1)Bobrytskyy, 2)Vaculová, 3)Kovářová
Management 03.02.2023 12:30-16:00 KM MSc. Azamat Kashebayev (doc. Bahník, doc. Chytková),
Mag. Claudia Pölderl (prof. Nový)
Arts management 1.3.2023 14:00 RB 436  tbd
Entrepreneurship tbd
Managerial Psychology and Sociology tbd
Managerial Economics 31.03.2023 10:00 KMAE Thinh Huu Nguyen, MSc.
HR Management 14.06.2023 15:00 RB359 Ing. Z. Kronberger
Strategy 04.09.2023 13:00 RB359 Mr. A. Tschakert (1.roč.; prof. Smrčka)

FACULTY COLLOQUIA:

January 2024

termín

date

hodina

time

místnost

room

student – identifikace studia Školitel/supervisor Téma záv. práce/dissertation topic předseda (píše zápis)/chair (prepares the Report) člen/member člen/proděkan nebo určený zástupce / member/vice/dean or a nominated proxy
23.1.2024 9:00 RB338 Ivan Balogh doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Dynamics and Factors of ESG Adoption in the Czech Republic doc. Bahník dr.Kottika doc. Hudík
24.1.2024 13:00 RB338

Online: HERE

David Šimůnek doc. Mládková From Power to Empowerment: A Phenomenological Analysis of Middle Managers Entering Organizational Autonomy  dr. Čada doc. Kubíček doc. Hudík
24.01.2024 14:00 RB338

Online: HERE

Nguyen Huu Thinh, MSc. prof. Soukup Automation-induced reshoring and its impact on Vietnamese low-skilled labor doc. Dvouletý doc. Houdek doc. Hudík
24.01.2024 15:00 RB338

Online: HERE

Mgr. Olga Válková Tarasova doc. Pauknerová Body and Mind approach in organizational psychology:

Building the foundation for creative body-mind therapeutic interventions in the workplace

doc. Machek doc. Bahník doc. Hudík
24.01.2024 16:00 RB338

Online: HERE

Herman Mahendra Abeykoon, MBA doc. Karlíček Collaborative Market-Driving Strategy in Tourism doc. Orel dr. Čada doc. Hudík

September 2023

date time room student supervisor dissertation topic committee chair (prepares the Report) committee member committee member/vice-dean or a nominated proxy
12.09.2023 9:00 RB 459

Important: only online!

Click HERE to join the meeting

Badie Natálie doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Exploring the Impact of Corporate Pledges to Net Zero: Becoming Responsible, Outsourcing the Guilt, or Claiming to Do the Unachievable? dr. Čada

karel.cada.kmps@vse.cz

doc. Bahník
stepan.bahnik@vse.cz
doc. Hudík
12.09.2023 10:00 RB 459 Buriánková Šárka prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Včasná identifiikace podnikové krize – implementace preventivní restrukturalizace doc. Bahník
stepan.bahnik@vse.cz
doc. Cingl
lubomir.cingl [at] vse.cz
doc. Hudík

June 2023

date time room student supervisor dissertation topic committee chair (prepares the Report) committee member committee member/vice-dean or a nominated proxy
05.06.2023 9:00 RB 359 Badie Natálie doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Exploring the Impact of Corporate Pledges to Net Zero: Becoming Responsible, Outsourcing the Guilt, or Claiming to Do the Unachievable? dr. Čada

karel.cada.kmps@vse.cz

dr. Orel

marko.orel@vse.cz

doc. Hudík
05.06.2023 10:00 online – click HERE to connect to the meeting Ernst Jan Stokvis

DBA

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. What is a good framework transforming a company into a digital twin

In English

dr. Orel

marko.orel@vse.cz

dr. Kottika

efthymia.kottika@vse.cz

doc. Hudík
05.06.2023 11:00 RB 359 Buriánková Šárka prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Včasná identifiikace podnikové krize – implementace preventivní restrukturalizace doc. Dvouletý

ondrej.dvoulety@vse.cz

doc. Bahník

stepan.bahnik@vse.cz

doc. Hudík
05.06.2023 13:00 RB 359 Kicková Tereza doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Vliv autentického leadershipu na pracovní well-being, stabilitu a produktivitu zaměstnanců doc. Kubíček

ales.kubicek@vse.cz

doc. Chytková

zuzana.chytkova@vse.cz

doc. Hudík
19.06.2023 9:00 RB 338

Online: click HERE

Arbet Petr doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Všímavost, autentičnost a pracovní zaujetí: modelování růstu.

In English

doc. Chytková

zuzana.chytkova@vse.cz

doc. Houdek

petr.houdek@vse.cz

doc. Hudík
19.06.2023 10:00 RB 338 Válková Tarasová Olga doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Strategie zvládání stresu u žen v manažerských pozicích: Body and Mind přístup doc. Chytková

zuzana.chytkova@vse.cz

prof. Lukeš

martin.lukes@vse.cz

doc. Hudík
19.06.2023 11:00 RB 338

Online: click HERE

Demir Ferhat prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Determinants of Innovative Behavior and Outcomes in Corporate Coworking

In English

doc. Machek

ondrej.machek@vse.cz

dr. Kottika

efthymia.kottika@vse.cz

doc. Hudík
19.06.2023 13:00 RB 338 Valenta Lukáš prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Faktory úspěšnosti reorganizací doc. Hudík doc. Houdek

petr.houdek@vse.cz

doc. Machek

ondrej.machek@vse.cz

19.06.2023 14:00 RB 338/online

Online: click HERE

Hossein Rouhani

DBA

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Identifying Disruptive Innovations

In English

doc. Machek

ondrej.machek@vse.cz

dr. Kottika

efthymia.kottika@vse.cz

doc. Hudík
20.06.2023 9:00 RB 338

Online: click HERE

Krupa Miroslav doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. Přizpůsobení hybridního řízení projektů

In English

doc. Dvouletý

ondrej.dvoulety@vse.cz

dr. Čada

karel.cada.kmps@vse.cz

doc. Hudík
20.06.2023 10:00 RB 338

Online: click HERE

Šimůnek David doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. Přenos agendy z managementu na podřízené jako prvek Organizačního Designu v prostředí ČR

In English

dr. Čada

karel.cada.kmps@vse.cz

doc. Dvouletý

ondrej.dvoulety@vse.cz

doc. Hudík
20.06.2023 11:00 RB 338 Šiška Miroslav doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. Showrooming jako nový fenomén na maloobchodním trhu doc. Bahník

stepan.bahnik@vse.cz

doc. Kubíček

ales.kubicek@vse.cz

doc. Hudík
20.06.2023 13:00 RB 338

Online: click HERE

Zámečník Robert doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. Umělá inteligence v oblasti kvalitativního marketingového výzkumu v ČR

In English

doc. Kubíček

ales.kubicek@vse.cz

doc. Bahník

stepan.bahnik@vse.cz

doc. Hudík

January 2023

Year Name Supervisor Date Type Time Opponent 1 (Chair) Opponent 2 Program
2. Sharfaei Shahab doc. Hudík 23.01.2023/RB359 9:00 Špička Machek MMEE
2. Schmitt Judith doc. Pauknerová 25.01.2023/RB338 9:00 Lukeš Bahník MMEE
3. Badie Natálie, Ing., MIM doc. Tyll 23.01.2023/RB359 10:00 Hudík Čada MME
3. Buriánková Šárka, Ing. prof.  Smrčka 23.01.2023/RB359 14:00 Dvouletý Hudík MME
3. Kicková Tereza, Mgr. doc. Pauknerová 25.01.2023/RB338 10:00 Chytková Houdek MME
3. Táborský Adam, Mgr. et Mgr. doc. Pauknerová 25.01.2023/RB338 online 10:00 Chytková Bahník MME
2. Vikram Singh Chowdhary Dr. Marek Vinš 23.01.2023/RB359 online 11:00 Kubíček Kottika DBA
2. Ernst Jan Stokvis doc. Tyll 23.01.2023/RB359 online 13:00 Dvouletý Kolář DBA