Important dates

14.5.2018 - 22.6.2018 - Examination period

1.7.2018 - 31.8.2018 - Summer Holidays

17.9.2018 - 14.12.2018 - Classes in Fall Semester 2018/2019

More... »

Search
Advanced search
Publications

Related pages

The Faculty of Business Administration maintains an active publishing program that spans all areas of management research. The research regularly appears in a number of respected academic journals and periodicals in the field of social sciences & humanities and is frequently cited by the press. This page presents selected journal articles and books of the Faculty members.

Recent Publications

Peer-reviewed Articles

 • HOUDEK, Petr. A Perspective on Consumers 3.0: They Are Not Better Decision-Makers Than Previous Generations. Frontiers in Psychology [online]. 2016, vol. 7, no. 848, p. 1–6. ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00848.
 • HOUDEK, Petr. What Comes to a Manager’s Mind: Theory of Local Thinking. Journal of Management Inquiry [online]. 2016, vol. 25, no. 2, p. 359–366. ISSN 1056-4926. DOI: 10.1177/1056492616640380. Available at: http://jmi.sagepub.com/content/25/4/359.
 • SUZIć, Bojana, KARLÍČEK, Miroslav, STŘÍTESKÝ, Václav. Social Media Engagement of Berlin and Prague Museums. The Journal of Arts Management, Law, and Society [online]. 2016, vol. 46, no. 2, p. 73–87. ISSN 1063-2921. DOI: 10.1080/10632921.2016.1154489.
 • POŠTA, Vít, MACÁKOVÁ, Libuše. Flows in the Czech labor market and foreign workers. Ekonomický časopis. 2015, vol. 63, no. 10, p. 989–1002. ISSN 0013-3035.
 • HÖNIG, Vladimír, SMRČKA, Luboš. Vliv bioethanolu na parametry motorové nafty [Impact of bioethanol on parameters of diesel fuel]. Listy cukrovarnické a řepařské. 2016, vol. 132, no. 1, p. 29–32. Text in Czech. ISSN 1210-3306.
 • POŠTA, Vít. Time-Varying NAIRU and Some of Its Determinants – A Semi-Structural Approach: Evidence from Eastern European Economies. Eastern European Economics [online]. 2015, vol. 53, no. 2, p. 149–165. ISSN 0012-8775. DOI: 10.1080/00128775.2015.1034058.
 • LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. The Causes of Early-Stage Entrepreneurial Discontinuance. Prague Economic Papers [online]. 2016, vol. 25, no. 1, p. 19–36. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.534.
 • ŠPIČKA, Jindřich, JANOTOVÁ, Bohdana. Efektivnost pěstitelů a rentabilita produkce cukrové řepy v ČR [Efficiency of Sugar Beet Growers and Profitability of Sugar Beet in the Czech Republic]. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2015, vol. 131, no. 7–8, p. 217–222. Text in Czech. ISSN 1210-3306. Available at: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2015/PDF/217-222.pdf.
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Hodnocení vlivu zastoupení rodiny ve vlastnické a řídící struktuře firem na jejich finanční výkonnost pomocí metody zkoumání shody párů [Evaluating the Impact of Family Presence in Ownership and Management on Financial Performance of Firms Using Matched-Pair Investigation]. Politická ekonomie [online]. 2015, vol. 63, no. 3, p. 347–362. Text in Czech. ISSN 0032-3233. Available at: http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=polek&pdf=1007.pdf.
 • POŠTA, Vít, PIKHART, Zdeněk. Financial Risk and Real Variables: Evidence Based on a SVAR Analysis of the Czech Economy. Prague economic papers [online]. 2015, vol. 24, no. 5, p. 516–537. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.513.
 • POŠTA, Vít. Semi-structural estimates of time-varying NAIRU based on the new Keynesian Phillips curve: evidence from Eastern European Economies. Empirical Economics [online]. 2015, vol. 49, no. 4, p. 1217–1243. ISSN 0377-7332. DOI: 10.1007/s00181-015-0926-y.
 • ŠPIČKA, Jindřich, SMUTKA, Luboš, SELBY, Richard. Recent areas of innovation activities in the Czech dairy industry. Agricultural Economics [online]. 2015, vol. 61, no. 6, p. 249–264. ISSN 0139-570X. DOI: 10.17221/128/2014-AGRICECON. Available at: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/155581.pdf.
 • MACHEK, Ondřej, HNILICA, Jiří. Copreneurship and its Impact on Financial Characteristics of Companies. Ekonomický časopis. 2015, vol. 63, no. 2, p. 152–166. ISSN 0013-3035.
 • ŠPIČKA, Jindřich, MACHEK, Ondřej. Change in the production efficiency of European specialized milk farming. Agricultural Economics [online]. 2015, vol. 61, no. 1, p. 1–13. ISSN 0139-570X. DOI: 10.17221/112/2014-AGRICECON. Available at: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/143233.pdf.
 • FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, VACÍK, Emil. Scenarios, Their Concept, Elaboration And Application. Baltic Journal of Management [online]. 2015, vol. 10, no. 1, p. 73–97. ISSN 1746-5265. DOI: 10.1108/BJM-01-2014-0004.

Books

 • SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan, SCHÖNFELD, Jaroslav. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona) [Insolvency proceedings (expectations, reality and future of the Insolvency Act)]. Praha : Professional Publishing, Praha, 2015. 304 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7431-151-2. (Other Authors: LOUDA, Lee).
 • SIRŮČEK, Pavel. Dlouhé K-vlny (historie zkoumání, vývoj, výhledy) a rozpory soudobé globalizace. Díl I. O cyklech a dlouhých vlnách. Díl II. O globalizaci a dlouhých vlnách [The long K-wave (history of exploration, development, prospects) and the contradictions of globalization. Part I. Cycles and long waves. Part II. Globalization and long waves] [online]. Praha : Fórum společenských věd Klubu společenských věd, ročník 2016 (IV.), 2016. 876 p. Text in Czech. Available at: http://forum.klubspolved.cz/Sirucek160407-ch.htm.
 • NOVÁK, Radek, KOLÁŘ, Petr. Námořní nákladní přeprava [Maritime Freight Transportation]. Praha : C. H. Beck, 2015. 280 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7400-601-2.
 • ŠTĚDROŇ, Bohumír, MOOS, Petr, PALÍŠKOVÁ, Marcela, MOOS, Petr, PASTOR, Oto, SVÍTEK, Miroslav, SVOBODA, Libor, aj. Manažerské rozhodování v praxi [Managerial decisions in practice]. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2015. 304 p. Beckova edice ekonomie. Text in Czech. ISBN 978-80-7400-587-9. (Other Authors: ČÁSLAVOVÁ, Eva, FORET, Miroslav, GRAMLICH, Ludwig, HLAVÁČ, Lukáš, KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta, PŘIBYL, Ondřej, ŘEZÁČ, Jaromír, ŠAFRÁNEK, Miroslav, TAJOVSKÝ, Ladislav, VLČEK, Martin, ŽANTOVSKÁ, Irena).
 • DOSTÁL, Petr, ČERNÁ, Jitka, aj. Marketingové řízení divadel [Marketing management of theatres]. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2015. 229 p. Text in Czech. ISBN 978-80-87990-08-7. (Other Authors: DIANOVÁ, Markéta, CHYTKOVÁ, Zuzana, KARLÍČEK, Miroslav, KOLOUCHOVÁ, Daniela, TAHAL, Radek).
 • STŘÍTESKÝ, Václav. Diference ve spotřebním chování mužů a žen: Význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů [Gender differences in consumer behaviour: Significance of gender in consumer market segmentation]. Zlín : Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2015. 264 p. Text in Czech. ISBN 978-80-87500-65-1.
 • SMRČKA, Luboš, PLAČEK, Jan. Company control and takeovers as a growth strategy. Oxford : Oxford Tutorials, 2015. 222 p. ISBN 978-0-9933254-0-3.
 • SZOBI, Pavel, aj. Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze [Foundation of the University of Economics in Prague: Economic, Political and Social Circumstances]. Praha : Setoutbooks.cz, 2015. 156 p. Text in Czech. ISBN 978-80-86277-79-0. (Other Authors: BERÁNKOVÁ, Jana, BROŽEK, Jan, ČADÍLEK, Jan, KUBÁTOVÁ, Věra, MACKENZIE, Iveta, SYNEK, Miloslav).
 • SIRŮČEK, Pavel. Dlouhé K-vlny (historie zkoumání, vývoj, výhledy) a rozpory soudobé globalizace: Díl I. O cyklech a dlouhých vlnách. Díl II. O globalizaci a dlouhých vlnách [Long K-waves (history of exploration, development, prospects) and contradictions of globalization] [CD]. Slaný : Melandrium, 2015. 844 p. Text in Czech. ISBN 978-80-87990-05-6.
 • POŠTA, Vít, MACÁKOVÁ, Libuše, PAVELKA, Tomáš. Strukturální míra nezaměstnanosti v ČR [Structural Unemployment Rate in the Czech Republic]. Praha : Management Press, 2015. 84 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7261-296-3.
 • SOUKUP, Jindřich, aj. Zdroje a perspektivy evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace [Sources and prospects of European economies at the beginning of the 21st century in the context of contemporary globalization] [online]. Praha : Management Press, 2015. 151 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7261-281-9. Available at: http://www.mgmtpress.cz/zdroje-a-perspektivy-evropskych-ekonomik/#. (Other Authors: DESCUBES, Irena, MACÁKOVÁ, Libuše, MAKOVSKÝ, Petr, NEČADOVÁ, Marta, NEMEC, Juraj, ORVISKÁ, Marta, PALÍŠKOVÁ, Marcela, PAVELKA, Tomáš, POŠTA, Vít, SIRŮČEK, Pavel, ŠUMPÍKOVÁ, Markéta).